Top

Daily Archives: 02/08/2018

Energiespel

Hallo Dokter Bob

Het is lastig om erover te schrijven… omdat het ervaren ervan precies de essentie uitdrukt…. het voelt als zonde (in de zin van jammer en niet bijbel-zonde ) om daar al te veel woorden aan te geven…. en dat schrijven ...